Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies på ingo.se. Läs mer om cookies på ingo.se.

OK

INGO arbetar för att kunna erbjuda dig de bästa och mest kvalitativa drivmedlen.

Våra drivmedel uppfyller alltid EU-krav och svensk standard. Genom att vi tillsätter biodrivmedel i vår bensin och i vår diesel kör de allra flesta av våra kunder redan idag med minst 5 % förnybar råvara i tanken.

Alla dieseldrivna bilar kan tanka vår diesel då vi uppfyller de krav och standarder som motortillverkarna föreskriver. I vissa instruktionsböcker kan det stå att man inte får använda biodiesel. Då avses diesel med högre RME andel än max 7 %.

Diesel

Diesel är en blandning bestående av fossil MK1-diesel och 7 % RME (raps-metyl-ester). RME framställs genom förestring av rapsolja. På ett antal av INGO-stationerna i Sverige erbjuder vi diesel med totalt 42 % biodiesel inblandning (35 % HVO-diesel och 7 % RME). Eftersom RME och HVO är förnyelsebara biobränslekomponenter bidrar de till att minska utsläppen av växthusgaser.

HVO-diesel har ett extra högt Cetantal som bidrar till bättre startegenskaper speciellt i kyla, bättre gasrespons samt att den brinner renare i jämförelse med vanlig diesel. Den höga andelen HVO i diesel ger därför mindre sot och beläggningar i motorn och medverkar till lägre emissioner, såsom mindre mängd partiklar och kväveoxider.

Produkten diesel innehåller renande additiver som ser till att motorns insprutningsmunstycken hålls rena och på så vis sprutar in dieseln finfördelat för optimal förbränning.

57 stationer

57 INGO-stationer erbjuder idag diesel som har en inblandning av HVO med 35 % och RME med 7 %

Klicka på läs mer för att se stationerna (öppnas som ett pdf-dokument)

Läs mer


Bensin 95 oktan

Produkten bensin 95 oktan innehåller 5 % bioetanol som minskar bidraget till utsläpp av växthusgaser men fungerar också som oktantalshöjare. Produkten har förångningsegenskaper som varierar med årstiden för att vara anpassad och starta lätt i kyla såväl som sommarklimat.

Bensin 95 oktan innehåller renande additiver som motverkar uppbyggnaden av avlagringar och beläggningar i bränslesystemet samt håller insprutningsmunstycken rena så de på ett funktionellt sätt kan spruta in bensinen in i motorn vilket medför en mer effektiv förbränning.


Bensin 98 oktan

Produkten bensin 98 oktan ger mer kraft i motorer som i är anpassade för 98 oktan. Motorn känner oktantalet och anpassar styrsystem så att den energi som bensinen innehåller utnyttjas på ett mer optimalt sätt.

En låginblandning med max 5 % etanol kan finnas i bensin 98 oktan. Produkten har förångningsegenskaper som varierar med årstiden för att vara anpassad och ge bra startegenskaper i kyla såväl som sommarklimat.

Bensin 98 oktan innehåller renande additiver som motverkar uppbyggnaden av avlagringar och beläggningar i bränslesystemet samt håller insprutningsmunstycken rena så de på ett funktionellt sätt kan spruta in bensinen i motorn, vilket medför en mer effektiv förbränning. Den renande förmågan motverkar beläggningar även när fordonet inte används under längre tid som möjliggör enkel start efter ex en vinterförvaring.

Ett 40-tal av våra INGO-stationer i Sverige erbjuder Bensin 98 oktan.


E85

E85 består av 85 % bioetanol och ungefär 15 % bensin. Under vinterhalvåret är bensinandelen högre för att bibehålla bra startegenskaper när det är kallt. E85 innehåller alltid denatureringsmedel och är rödfärgad.

Bioetanolandelen har en hög andel kretsloppsanpassning och ger ett betydande mindre bidrag till utsläpp av växthusgaser i jämförelse med fossilt drivmedel.

Stäng

Ändra språk